Oportunități firme mari

HG 807 /2014

Acordurile pentru ajutor de stat presupun :

  • Investitii initiale in capacitati de productie pentru extinderea si/sau diversificarea acestora;

  • Obtinerea de ajutoare de stat pe principiul rambursarii etapizate a 50% din cheltuielile eligibile pana la nivelul unor investitii de 50 mil euro (si obtinerea unei subventii de pana la 25 mil euro) precum si rambursarea a 25% din investitiile care depasesc 50 mil, dar pentru acestea din urmăasubventia nedepasind 12,5 mil.


Energie


Prezentare cogenerare romana site

Cogenerare de inaltă eficiență

Cogenerarea reprezintă metoda cea mai eficientă de reducere a consumurilor de combustibili fosili, cu impact direct asupra reducerii emisiilor de carbon.

Directiva nr. 27/2012 privind eficiența energetică confirmă potențialul semnificativ de economisire a energiei primare al cogenerării de înaltă eficiență. Promovarea cogenerării cu putere electrică nominală mai mică de 8MWe contribuie la stimularea producerii distribuite de energie cu efect direct asupra reducerii consumului de energie primară.

Sunt vizate pentru sprijin exclusiv grupurile, până la 8MWe, pe bază de cerere termică utilă.

Acţiuni specifice OS 6.4:

  • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficientă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul

întreprinderilor

Cogenerarea este o metodă cheie de a îmbunătăți eficiența energetică în cazul consumatorilor din sectorul industrial. Acolo unde există o cerere importantă

pentru energie termică, cogenerarea de înaltă eficientă poate aduce beneficii considerabile consumatorilor industriali de energie, prin utilizarea de tehnologii competitive, curate, mature din punct de vedere tehnologic și economic, având o eficientă ridicată în utilizarea combustibililor. Beneficiile se referă la reducerea costurilor cu energia, creșterea securității furnizării și impactul redus asupra mediului.

Prin utilizarea centralelor de cogenerare de înaltă eficientă se obțin următoarele beneficii:

- centralele de cogenerare de înaltă eficientă au avantaje fundamentale față de producerea separată a energiei termice şi electrice, constând în principal în

reducerea emisiilor poluante (NOx, SOx, pulberi) şi a emisiilor de CO2.

- crește gradul de securitate în aprovizionarea cu energie prin diversificarea surselor de producere şi a resurselor energetice primare utilizate,

conducând la reducerea dependenței de importurile de resurse primare și creșterea siguranței energetice ale României.

  • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficientă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor

Acțiunea se referă la ciclurile de cogenerare care utilizează fluide organice pentru valorificarea căldurii de joasă şi medie temperatură disponibilă în gaze

tehnologice fierbinți.

Tipuri de beneficiari pentru OS 6.4:

  • Societăți comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului)

(codul CAEN urmează a fi definit prin Ghidul solicitantului), înregistrând consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi condițiile cerute proiectelor de

cogenerare și/sau care intenționează să valorifice potențialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale și care pot dovedi un necesar util

de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an.