Oportunități firme mari

 HG 807 /2014

 Această schema de ajutor de stat destinată firmelor care vizează investiții majore (in jurul a 100.000.000 euro si peste) este în curs de re-elaborare si va fi relansată începand cu anul 2024


ConstructPlus

Schemă de ajutor de stat pentru investiții în sectorul industriilor care produc materiale de constructii. Se vizează sprijinerea unor investiții initiale (crearea de noi capacități de producție sau extinderea unora existente) cu o valoare minima de 20 milioane euro. Schema este una multianuală și va avea un buget anual de aproximativ 150 milioane euro


 Schemă de ajutor de stat pentru investiții în sectorul industriilor care produc materiale de constructii. Se vizează sprijinerea unor investiții initiale (crearea de noi capacități de producție sau extinderea unora existente) cu o valoare minima de 20 milioane euro. Schema este una multianuală și va avea un buget anual de aproximativ 150 milioane euro

Granturi pentru proiecte de investiții obținute pentru firme mari 

Schemă de ajutor de stat pentru investiții în sectorul industriilor care produc materiale de constructii. Se vizează sprijinerea unor investiții initiale (crearea de noi capacități de producție sau extinderea unora existente) cu o valoare minima de 20 milioane euro. Schema este una multianuală și va avea un buget anual de aproximativ 150 milioane euro


 ZAREA SA  (2022-2023) HG 959/2022 -  14 milioane euro grant

Grupul Rossmann

ROMCAB  3 proiecte cu granturi pentru investiții in unitati noi de productie (5 mil euro) , eficiență energetică a liniilor de producție (17,8 milioane euro) si infrastructură de cercetare (7,8 mil. euro)

FORJA ROTEC (3 mil.euro)

RIFIL SA (1,4 mil euro)

PETROCART - investiție în retehnologizare si extinderea capacitatii de productie (5 mil. Euro)  și grant pentru cogenerare de inaltă eficiență (1,8 mil euro)

POPECI UTILAJ GREU - Investitie pentru retehnologizare și cresterea capacitatii de productie (5 mil. euro)