Initial Advisory este un consultant independent specializat in finantarea proiectelor de dezvoltare. Avem la baza o experienta puternica in obtinerea de finantari nermabursabile din fonduri europene de preaderea (SAPARD, PHARE) cat si din fonduri si instrumente structurale prin POR, POS CCE, FEADR.

Ne plac proiectele care aduc o provocare. Ne plac proiectele de pionierat: fie ca sunt initiative noi, fie ca tintesc zone geografice sau de activitate noi, fie ca prin crearea lor determina schimbari de abordari.