OS 2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar

Tipuri de acţiuni specifice OS 2.7:

  • Susținerea pachetului de măsuri de reformă a sistemului feroviar, în acord cu propunerile formulate prin MPGT și studiile de fundamentare

  •  Studii și investiții în eficientizarea calității serviciului oferit prin sprijinirea procesului de reformă

  •  Investiţii integrate orientate spre îmbunătățirea rapidă a calității serviciilor pe magistralele prioritare, cuprinzând: (i) achiziția de material rulant

modern, eficient (inclusiv pentru intervenții de deszăpezire) și cu capacități de interoperabilitate (ERTMS); (ii) îmbunătățirea mersului de tren

(frecvență mai mare, mers cadențat) (iii) modernizarea gărilor, prioritar pe TEN-T central (corelat cu MPGT), (iv) eliminarea restricțiilor de viteză

cu cost redus (e.g. înlocuirea schimbătoarelor, etc.), alte măsuri care asigură îmbunătăţire a serviciilor;

  • Investiții orientate spre eficientizarea sectorului feroviar (electrificarea liniilor, eficiență energetică etc.), conform prioritizării din MPGT, respectiv

TEN-T central

  • Reabilitare / modernizarea infrastructurii de transport feroviar, fiind prioritizate proiectele fazate, precum şi cele prioritizate conform MPGT, cu

accent pe dezvoltarea reţelei TEN-T centrale

  •  Sprijin pentru beneficiari pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru 2014-2020 şi post-2020.

Grupul ţintă principal:

  • Populaţia, operatorii de transport, agenţii economici.

Tipuri de beneficiari:

  •  Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (MT/ARF)

  •  MT, alte categorii de beneficiari relevante

  •  Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes naţional.

Comments