OS 2.6. Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională

Tipuri de acţiuni specifice OS 2.6:

Acţiuni de dezvoltare a infrastructurii de acces în punctele de trecere a frontierei/ de ieșire din țară şi în vamă, constând în:

  • Investiţii în infrastructura de acces în punctele de trecere a frontierei, inclusiv în vamă
  •  Crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de control vamal şi rutiere în birourile vamale, inclusiv a clădirilor aferente
  • Achiziţia de echipamente specifice activităţii de control vamal nedistructiv, inclusiv achiziţionarea de echipamente de scanare
  •  Achiziţia de instrumente şi echipamente aferente activităţii de monitorizare dinamică a perimetrului şi dirijare a traficului
  • Sprijin pentru identificarea cauzelor întârzierilor în punctele de trecere a frontierei și pentru dezvoltarea portofoliului de proiecte

Acțiunile propuse vizează punctele de trecere a frontierei relevante pentru reţeaua TEN-T şi vor contribui la optimizarea procesului de trecere a frontierei,

inclusiv a operațiunilor de realizare a controlului vamal. Obținerea acestui rezultat va fi sprijinită și prin măsuri de adaptare a procedurilor de lucru și

pregătire profesională (POCA), precum şi prin dezvoltarea infrastructurii de conectare a regiunilor din zona de frontieră şi populaţiei din aceste regiuni la

reţeaua TEN-T (finanţată prin programele de cooperare transfrontalieră).

Tipuri de beneficiari

  • Ministerul Transporturilor, ANAF, operatorul de infrastructură la punctul de trecere a frontierei, Poliţia rutieră / Poliția Transporturi, Poliţia de frontieră

 

Comments