OS 2.4. Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

Tipuri de acţiuni specifice OS 2.4:

  • Modernizarea/ dezvoltarea de terminale intermodale şi modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor de transfer intermodal, pentru atragerea

mărfurilor de la transportul rutier pe distanţe lungi la cel feroviar şi fluvial şi reducerea blocajelor în terminalele multimodale

  •  Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii portuare (dane, docuri, chei, terminale de mărfuri, conexiuni intermodale etc.), în vederea oferirii de

condiţii optime pentru transportul naval de mărfuri, inclusiv achiziţia de instalaţii portuare şi alte echipamente

Prin măsurile propuse de asigurarea a facilităților moderne şi serviciilor aferente pentru manipularea adecvată a mărfurilor în terminalele intermodale și în

porturi se așteaptă o creștere a atractivității transportului intermodal, reflectată într-un volum aproximativ dublu de marfă manipulat în terminalele intermodale și în porturi, conform previziunilor rezultate din rularea MNT.

Tipuri de beneficiari specifici OS 2.4:

  • Administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile, autorităţile publice locale, operatori de terminale intermodale
Comments