OS 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Tipuri de acţiuni specifice OS 2.3:

  • Investiţii în infrastructura aeroportuară (construcţie/extindere/modernizare terminale, reabilitare-modernizare/extindere piste, căi de rulare,

platforme etc.), însoţite de măsuri de protecţia mediului

Promovarea acestui OS se justifică din perspectiva sub-dezvoltării pieţei de transport aerian în România, respectiv de existenţa unei cereri semnificative

care nu poate fi acoperită de serviciile operate pe multe dintre aeroporturile regionale în condiţiile limitărilor impuse operării de starea/capacitatea

infrastructurii aeroportuare existente. Intervenţiile vor fi orientate spre nevoile de infrastructură specifice fiecărui aeroport în funcţie de necesarul de

investiții corelat cu evoluția cererii, contribuind la creşterea mobilităţii regionale prin oferirea unor posibilităţi extinse de călătorie perntru persoanele din

aria de operare a aeroporturilor într-un timp scurt şi în condiţii de siguranţă spre alte regiuni din ţară sau în afara ţării.

Tipuri de beneficiari OS 2.3:

  • Administratorii infrastructurii aeroportuare
Comments