OS 2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

Tipuri de acţiuni specifice OS 2.2:

  • Modernizarea / dezvoltarea reţelei rutiere, inclusiv construcţia de variante de ocolire (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi/ drumuri

expres/ drumuri naţionale / trans-Regio şi Euro Trans) care asigură o conexiune adecvată la rețeauau TEN-T sau creşterea accesibilităţii regionale;

  • Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte eligibile din POIM

Grupul ţintă principal:

  • Utilizatorii infrastructurii rutiere (populaţia, operatorii de transport rutier, agenţii economici)

Tipuri de beneficiari:

  • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea

proiectelor de investiţii

Comments