OS 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T

Tipuri de acţiuni specifice OS 2.1:

  • Construcţia / modernizarea reţelei rutiere TEN-T (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri

naţionale/transregio/eurotrans, inclusiv construcţia de variante de ocolire (conform standardului tehnic adecvat), în completarea investiţiilor din

Fond de Coeziune; investiţiile prevăzute în cadrul acestui obiectiv vizează, cu precădere, creşterea standardului tronsonului finanţat

  •  Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte eligibile din POIM

Acţiunile ce vor fi finanţate vor conţine toate tipurile de lucrări necesare construcţiei-modernizării secţiunii de reţea rutieră.

Grupul ţintă principal:

  •  Utilizatorii infrastructurii rutiere (populaţia, operatorii de transport rutier, agenţii economici)

Tipuri de beneficiari:

  • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes naţional, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii

Intervenţiile vizând dezvoltarea reţelei TEN-T vor fi promovate, după caz, prin acţiuni integrate care vor conţine, pe lângă construcţia/modernizarea tronsonului vizat, elementele necesarece impun asigurarea unui serviciu de transport cu o calitate sporită şi în parametrii adecvaţi de siguranţă (sistemele telematice ITS, iluminat public, perdele forestiere şi alte măsuri de siguranţă, infrastructura verde prevăzută prin acordul de mediu – după caz).

Comments