OS 1.4 Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov

Tipuri de acţiuni OS 1.4:

  •  Investiţii în infrastructura de metrou, constând în construirea de noi tronsoane, inclusiv staţiile aferente, conform Planului de Mobilitate Urbană

Durabilă în Bucureşti-Ilfov şi strategiei de dezvoltare a transportului urban cu metroul;

  • Investiţii în mijloace de transport public de mare capacitate şi viteză (material rulant), moderne şi modernizarea instalaţiilor pe reţeaua de metrou

existentă, pentru creşterea gradului de confort şi siguranţă pentru publicul călător şi reducerea duratelor de călătorie;

  •  Investiţii în echipamente pentru accesul călătorilor în staţiile de metrou şi în sisteme moderne de siguranţă a circulaţiei, inclusiv pentru asigurarea

conexiunii cu mijloacele de transport de suprafață (racorduri directe între rețeaua de metrou și cea de transport de suprafață).

Investițiile promovate prin POIM vor asigura fluidizarea traficului şi decongestionarea arterelor de suprafaţă, prin finalizarea / construcția de noi tronsoane

care asigură o conexiune mai bună a diverselor zone din București. Extinderea infrastructurii de metrou, precum și creşterea calităţii serviciului prin

asigurarea materialului rulant necesar pentru operarea noilor tronsoane va asigura mărirea atractivității metroului ca o alternativă la transportul public de

suprafaţă.

Finalizarea investițiilor demarate în perioada 2007-2013 și noile investiții promovate în perioada 2014-2020 vor asigura reducerea utilizării maşinilor

individuale, descongestionarea traficului de suprafaţă şi creșterea cotei de piață, ca număr de călători, a transportului cu metroul raportat la celelalte

moduri de trasport public urban de suprafață.

Grupul ţintă principal:

  • Populaţia Municipiului Bucureşti

Tipuri de beneficiari OS 1.4:

  • Metrorex

Comments