OS 1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală

În vederea creșterii atractivității transportului naval și, implicit, a cotei de piață aferente, sunt necesare intervenții concertate în două direcții majore:

  •  Eliminarea/reducerea deficiențelor de navigație pe Dunăre și canalele sale și îmbunătățirea întreținerii acestora, pentru a crește perioada de

navigabilitate și viteza de deplasare;

  •  Modernizarea infrastructurii portuare în vederea manipulării unui volum crescut de marfă, în condiții competitive.

Porturile. De-a lungul Dunării şi a canalelor navigabile din România există 30 de porturi, cele mai importante fiind: Drobeta Turnu Severin, Calafat,

Giurgiu, Cernavodă, Brăila, Galaţi şi Tulcea. În porturile Brăila, Galaţi şi Tulcea au acces navele maritime de până la 25.000 tdw. În general, infrastructura

existentă a porturilor limitează operarea eficientă şi eficace a navelor fluviale. De asemenea, aceste porturi necesită o îmbunătăţire a reţelelor rutiere şi

feroviare precum şi a conexiunilor cu hinterlandul.

Tipuri de acţiuni specifice OS 1.3:

  • Investiţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării, precum şi în interiorul porturilor situate pe

TEN-T centrală, inclusiv achiziţia de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre;

  •  Modernizarea şi dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală, inclusiv componente aferente transportului intermodal;
  • Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada 2014-2020 şi post-2020

Investițiile în îmbunătățirea condițiilor de navigație vor fi completate de modernizarea infrastructurii existente la nivelul porturilor situate pe TEN-T

centrală, asigurând astfel un cumul de factori care să ducă la atractivitatea transportului naval și implicit la creșterea volumului de marfă transportat pe apă

şi a gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor.

Acțiunile propuse vor contribui și la atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia UE pentru regiunea Dunării de a crește volumul de marfă transportat pe

Dunăre cu 20% până în 2020 față de 2010, POIM având ca obiectiv creșterea volumului de marfă transportată pe căile navigabile interioare cu 20% până

în 2023 față de valoarea de referință din 2013. Această creștere corespunde și cu rezultatele MNT, care indică o creștere de cca. 19,8% a volumului de

marfă exprimat în tone-km trasnporat pe căile navigabile interne.

Tipuri de beneficiari OS 1.3:

  • Administratorii canalelor navigabile şi administratorii porturilor maritime şi fluviale, desemnaţi conform legislaţiei în vigoare; cu atribuţii în

dezvoltarea proiectelor de investiţii; parteneriate cu alţi potenţiali beneficiari; MT

 

Comments