OS 1.2 Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală

Tipuri de acţiuni specifice OS 1.2.

  • Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reţeaua TEN-T centrală, inclusiv achiziția materialului rulant necesar operării pe

rețelele construite, a componentei ERTMS aferente, şi dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major asupra valorificării transportului

feroviar pe reţeaua TEN-T central;

  • Realizarea de studii pentru linia de cale ferată de mare viteză;
  • Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

Acţiunile ce vor fi finanţate vor conţine toate tipurile de lucrări necesare construcţiei-modernizării secţiunii de reţea feroviară.

Tipuri de beneficiari OS 1.2:

  • Administratorul infrastructurii de transport feroviar, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii;

parteneriate cu alţi potenţiali beneficiari; MT; alte structuri desemnate prin ghidul solicitantului

Comments