OS 1.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T centrală

Tipuri de acțiuni specifice OS 1.1:

  • Extinderea infrastructurii de transport rutier amplasate pe reţeaua TEN-T centrală, prin completarea tronsoanelor finanțate prin alte surse, se va face prin

promovarea următoarelor tipuri de acțiuni:

  • Construcţia / modernizarea rețelei rutiere TEN-T centrale (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri

naţionale), inclusiv construcţia de variante de ocolire aferente reţelei (conform clasificaţiei tronsonului aferent); investiţiile prevăzute în cadrul

acestui obiectiv vizează, cu precădere, creşterea standardului tronsonului finanţat;

  •  Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

Acţiunile ce vor fi finanţate vor conţine toate tipurile de lucrări necesare construcţiei-modernizării secţiunii de reţea rutieră.

Tipuri de beneficiari OS 1.1:

  • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea

proiectelor de investiţii;

Comments