Prioritatea de investiții 7.1

 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiţii 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

OS 7.1 Creșterea  numărului mediu de salariați în stațiunile turistice

Principalele acțiuni care vor fi finanțate vizează (enumerarea nu are caracter exhaustiv):

  • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, rețele de captare și transport, parcuri balneare, modernizare și creare baze de tratament)
  • Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente
  • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
  • Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice
  • Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.
Beneficiari pot fi autorități și instituții ale administrației publice locale și parteneriate între acestea. În vederea asigurării concentrării teritoriale, implementarea se

Rezultatul:

Dezvoltarea locală prin turism va contribui la creșterea economică a unor zone aflate în declin economic, ducând la crearea și ocuparea de noi locuri de muncă într-o economie diversificată, reducându-se gradul de dependență față de agricultură, de ramuri economice tradiționale sau aflate în dificultate.

Investițiile în sectorul turismului vor avea un rol in creșterea economică a altor sectoare precum transporturile, construcțiile, agricultura, artizanatul și comerțul cu amănuntul, determinând apariția unor oportunități multiple și diverse pentru dezvoltarea de noi afaceri mici.

Pentru a crește atractivitatea României în domeniul balnear, dar și pentru a atrage o nouă clientelă, este necesar să se treacă de la o poziționare de tip stațiune balneară, adesea axată pe tratarea afecțiunilor reumatice și tratamentul pentru afecțiunile respiratorii (saline terapeutice), la cea de stațiune complexă, axată pe terapia împotriva îmbătrânirii, printr-o deschidere susținută către o clientelă mai tânără, de 50 până la 65 ani, care astăzi este puțin atrasă de stațiunile balneare, fără a neglija, însă, componenta fundamentală – apa termală.

De aceea, este necesară o ameliorare a condițiilor actuale ale sejurului și tratamentelor, pentru a păstra clientela tradițională, concomitent cu o diversificare a ofertei, prin crearea de cure specializate pentru anumite segmente de turiști.

Este de aşteptat ca implementarea acestor măsuri, prin îmbunătăţirea infrastructurii zonelor turistice şi a serviciilor conexe, să determine creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, dar și creşterea calitativă, la standarde europene, a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra creşterii cererii de turism pentru România, ca destinaţie turistică europeană, dar și asupra creșterii calității vieții și a competitivității regiunilor.

 

 

Comments