Prioritatea de investiții 6.1

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de investitii 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

OS 6.1. Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin  modernizarea drumurilor judetene

Tipuri de acţiuni orientative care vor fi finanţate, pentru traseele compuse din drumuri județene care asigură conectivitatea directă/indirectă sau drumuri judetene care asigură conectivitatea directă / indirectă:

  • modernizarea si reabilitarea (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.) reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirecta (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres.
  •   construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației. 
  • construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale; 
  • construirea/modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului județean.
  • realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti (trasee pietonale și piste pentru biciclisti unde situația din teren o permite), inclusiv semnalistica verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică
  • realizarea de perdele forestiere și parapeti pentru protecție, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc 

Grupul țintă vizat, în principal, este reprezentat de populația de la nivel național ce va fi deservită de coridoarele de legătură cu rețeaua TEN T, precum și agenții economici din zonele în care se vor realiza intervențiile.

Principalii beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi unitățile administrativ teritoriale, în calitate de administrator al infrastructurii de transport rutier de interes judeţean. În funcție de competențele asupra obiectivului de investiție se pot crea  parteneriate între autorităţi ale administraţiei publice locale (UAT judeţe şi UAT oraş/municipiu/comună).

Comments