2014-2020‎ > ‎FINANTARI OPORTUNITATI‎ > ‎Regio‎ > ‎Axa prioritară 5‎ > ‎

Prioritatea de investiții 5.1

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a  patrimoniului cultural

Prioritate de investiţii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

OS 5.1 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale

POR va finanța restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu Unesco, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

Fără a enumera exhaustiv, activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ:

  • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
  • Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
  • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
  • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
  • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
  • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Beneficiari pot fi autorități ale administrației publice locale și centrale, unitățile de cult, ONG-uri și parteneriate între aceste entități.

Valoarea maximă a investiției privind conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural este de 5 milioane euro. În cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a investiției este de 10 milioane euro.

 

Comments