2014-2020‎ > ‎FINANTARI OPORTUNITATI‎ > ‎Regio‎ > ‎Axa prioritară 5‎ > ‎

Prioritate de investiţii 5.2

Prioritatea de investiţii 5.2

Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

OS 5.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul București

În vederea promovării revitalizării zonelor urbane, fara a fi exhaustive, vor fi finanțate urmatoarele tipuri de activități asupra terenurilor supuse interventiei:

  • demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
  • realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
  • amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului;  montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
  • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
  • instalare Wi-Fi în spațiile publice;
  • dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
  • modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).

Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane.

Valoarea maximă a investiției privind revitalizarea urbană este de 5 milioane euro.

 

Comments