Prioritatea de investiții 4.3

Această prioritate vizează acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerarea și decontaminarea siturilor poluate și promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului. 

  • Obiectiv specific

Creșterea calității spațiilor publice în zonele urban.

  •  Rezultatul preconizat îl constituie creșterea calității vieții populației la nivelul zonelor urbane din România.
  •  Acțiuni pentru finanțare:

• construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport, etc.;

·   crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.); 

  • Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban.

  

Comments