Prioritatea de investiții 4.2

  • Obiectiv specific O.S.4.2.1

Reducerea emisiilor de carbon în municipii prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  • Rezultatele preconizate: 

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele, va fi asigurată, în primul rând, prin oferirea opţiunilor de transport alternativ, astfel că oraşele vor deveni spaţii mai bune de trăit pentru cetăţeni, scăderea emisiilor de noxe având un rol important în protejarea sănătăţii locuitorilor şi în promovarea unui viitor mai durabil pentru toţi. Rezultatul pozitiv va fi amplificat de implementarea unor strategii durabile în domeniul transportului public urban și de schimbarea mentalității la nivelul unui număr relevant de utilizatori de autoturisme în arealul urban.

Investiții preconizate vor duce la realizarea unor sisteme de transport urban durabil prin atingerea următoarelor obiective:

·   asigurarea accesibilității la sistemul de transport public şi privat pentru toţi cetăţenii;

·   îmbunătățirea siguranței și securității in mijloacele de transport precum si reducerea numărului de accidente;

·   reducerea poluării aerului și a poluării fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

·   creşterea atractivității și îmbunătățirea calității mediului și a amenajării spaţiilor urbane;

·   dezvoltarea infrastructurii destinate mijloacelor de transport non-motorizate.

In concordanță cu politicile UE de reducere a CO2 în toate zonele urbane contribuția așteptată la promovarea de măsuri pentru reducerea emisiilor de carbon în orașele de dimensiuni medii și mici, prin investiții în infrastructura destinată deplasărilor nemotorizate și traficului de tranzit, va fi asigurată, prin oferirea opţiunilor de transport alternativ (trasee pietonale și piste pentru bicicliști), pentru ca oraşele să devină spaţii mai prietenoase cu mediul, scăderea emisiilor de noxe având un rol important în protejarea sănătăţii locuitorilor şi în promovarea unui viitor mai durabil pentru toţi. Rezultatul pozitiv va fi amplificat de implementarea unor strategii în domeniul reducerii emisiilor de CO2 prin realizarea de perdele forestiere, alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2) și de schimbarea mentalității la nivelul unui număr rezonabil de utilizatori de autoturisme personale orașul respectiv. Prin realizarea de variante ocolitoare(by-pass-uri) se va elimina în mare măsură traficul greu și tranzitul în zona centrala și aglomerată a orașelor respective.
  • Obiectiv specific O.S.4.2.2

Reducerea emisiilor de carbon în orașele de dimensiuni medii și mici, în special prin investiții în infrastructura destinată deplasărilor nemotorizate și traficului de tranzit .

  •  Rezultatele preconizate: In concordanță cu politicile UE de reducere a CO2 în toate zonele urbane contribuția așteptată la obiectivul menționat, va fi asigurată, în primul rând, prin oferirea opţiunilor de transport alternativ (trasee pietonale și piste pentru bicicliști), pentru ca oraşele să devină spaţii mai prietenoase cu mediul, scăderea emisiilor de noxe având un rol important în protejarea sănătăţii locuitorilor şi în promovarea unui viitor mai durabil pentru toţi. Rezultatul pozitiv va fi amplificat de implementarea unor strategii în domeniul reducerii emisiilor de CO2 prin realizarea de perdele forestiere, alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2) și de schimbarea mentalității la nivelul unui număr rezonabil de utilizatori de autoturisme personale orașul respectiv. Prin realizarea de variante ocolitoare(by-pass-uri) se va elimina în mare măsură traficul greu și tranzitul în zona centrala și aglomerată a orașelor respective.

Acțiuni orientative pentru finanțare:

·   achizitionarea de material rulant electric/vehicule ecologice

·   modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric

·   modernizarea materialului rulant electric existent (tramvaie).

·   modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă.

·   realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public.

·   imbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport in comun.

·   construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere)

·   crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone

·   realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului.

·   realizarea de sisteme de e - ticketing pentru călători și parcări.

·   construirea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport

·   realizarea sistemelor de tip park and ride

·   realizarea de planuri de mobilitate urbană durabilă/ strategii de reducere a emisiilor de carbon

·   realizarea de perdele forestiere, alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2)

·   realizarea de variante ocolitoare în orașele mici și mijlocii, cu statut de stradă urbană, pentru devierea tranzitului auto și traficului greu.

  • Grupul țintă il reprezintă populația urbană care va beneficia de investițiile și măsurile ce vor fi implementate. 
  • Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi autoritățile publice locale din localitățile urbane (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public).

 

Comments