OS 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Tipuri de investiții:

  • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe);
  • construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții(licee the nologice şi şcoli profesionale).


Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt

  • unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale) din municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după caz), cu excepția municipiului Tulcea (va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice din bugetul alocat în cadrul ITI Delta Dunării).

Intervențiile finanțate în cadrul acestei axe prioritare vor ficomplementare cu măsurile destinate îmbunătățirii competențelor și creșterii participării la învațare pe tot parcursul vieții din cadrul POCU, dar și cu intervențiile finanțate în mediul rural prin intermediul PNDR.

 

Comments