Prioritate de investiţii 4.2

Prioritate de investiţii 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

OS 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet

În cadrul acestei priorități de investiție, prin intermediul unei abordări integrate teritorial, sunt vizate reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul orașelor și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

În vederea promovării revitalizării zonelor urbane, fara a fi exhaustive, vor fi finanțate urmatoarele tipuri de activități asupra terenurilor supuse interventiei:

 • demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
 • realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului;  montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
 • instalare Wi-Fi în spațiile publice;
 •  dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
 •  modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).

Următoarele principii orientative vor fi luate în considerare la selectarea operațiunilor:

 • concordanța cu documentele stategice relevante (ex. strategii integrate de dezvoltare urbană, PDR, etc.);
 • contribuţia operațiunii la realizarea obiectivelor specifice POR;
 • calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea operațiunii;
 • respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen și nediscriminarea;
 • complementaritatea cu alte investiții realizate din alte surse de finanțare; 

Valoarea maximă a investiției privind revitalizarea urbană este de 5 milioane euro.

Criteriile de selecție a operațiunilor vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului.

Comments