2014-2020‎ > ‎FINANTARI OPORTUNITATI‎ > ‎Regio‎ > ‎

Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiţii iniţiale care determină crearea de locuri de muncă, indiferent de dimensiunea beneficiarilor şi de valoarea investiţiei.

Important!  Prima sesiune de depunere a cererilor pentru obţinerea ajutorului de stat se desfăşoară în perioada 22 septembrie-17 octombrie 2014. Bugetul sesiunii este de 200 milioane lei.

Beneficiari: de acest ajutor de stat pot beneficia întreprinderile nou-înfiinţate sau întreprinderile în activitate, IMM-urile sau întreprinderile mari, cu personalitate juridică.

Definiţii

  • întreprinderea nou-înfiinţată reprezintă întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii.
  • întreprinderea în activitate reprezintă întreprinderea care desfăşoară activitate economică şi are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat.
  • întreprinderi mici şi mijlocii reprezintă acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
  • întreprindere mare reprezintă întreprinderea care nu îndeplineşte criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor.

Cheltuielile eligibile sunt considerate costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Condiţii:

a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;

b) locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției.

Atenţie! Pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei se vor crea cel puțin 10 locuri de muncă dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi!

Locurile de muncă trebuie menţinute pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acestea au fost ocupate prima dată în cazul întreprinderilor mari, respectiv 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Cererea de acord pentru finanţare, însoţită de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, trebuie transmisă prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice din strada Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti. Pe plic se menţionează “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

Comments