Rural‎ > ‎

Submăsura 9.1a - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

Beneficiari:

Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiţia IMM-urilor şi care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 şi înainte de solicitarea sprijinului.

Cheltuieli eligibile:

Cheltuielile eligibile sunt limitate la cele rezultate din înfiinţarea şi functionarea grupurilor de producători din sectorul pomicol, prevazute în planul de afaceri, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza în cadrul legislativnational. Nu vor fi eligibile în cadrul acestei măsuri cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de  producători existente.

Sprijinul se plăteşte sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranşe anuale, pe o perioadă care nu poate depăşi cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut. Sprijinul se calculează pe baza producţiei comercializate anual prin intermediul grupului.

În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producţiei comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.

Sprijinul se va acorda ca procent din producţia comercializată prin intermediul grupului astfel:

  • Anul I -  10%
  • Anul II -  8%
  • Anul III - 6%
  • Anul IV - 5%
  • Anul V -   4%

Sume şi rate de sprijin aplicate:

Sprijinul  acordat  este  100%  public  şi  nu  poate    depăşească  anual  10%  din  valoarea  producţiei comercializate în primii 5 ani şi 100.000 euro/an. Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost implementat corect. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează sprijinul, proporţional cu obiectivele realizate.

 

 

 

 

Comments