Rural‎ > ‎

Submăsura 4.2-Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole

În cadrul acestei submăsuri, sprijinul se acordă întreprinderilor care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole (cuprinse în Anexa I la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene), cu excepţia produselor pescăreşti, pentru:

 • Înfiinţarea şi/sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea unor noi produse şi procese;
 • Aplicarea măsurilor de protecţia mediului pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Creşterea numărului de locuri de muncă permanente.

Beneficiari:

 • Întreprinderi;
 • Cooperative, grupuri de producători.

Cheltuieli eligibile:

 • Construcţia, extinderea şi dotarea clădirilor unităţilor de procesare;
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanţurilor scurte;
 • Cheltuieli generate de respectarea standardelor şi conformarea cu noile standarde impuse de legislaţia europeană.

Atenţie! Nu sunt eligibile cheltuielile legate de achiziţia de terenuri şi clădiri.

Sume şi rate de sprijn aplicate:

Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi grupuri de producători/cooperative şi 40% pentru alte întreprinderi şi nu va depăşi:

 • 1.000.000 euro/ proiect pentru IMM;
 • 1.500.000 euro/ proiect pentru alte întreprinderi;
 • 2.500.000 euro/ proiect pentru investiţiile care conduc la un lanţ scurt de aprovizionare local, forme asociative şi grupuri de producători (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare şi comercializare).

Valoarea sprijinului financiar se poate majora cu 20 de puncte procentuale în cazul operaţiunilor sprijnite în cadrul PEI.

Comments