Rural‎ > ‎

Submăsura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare

Beneficiari: GAL

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli de personal;
 • cheltuieli pentru servicii de expertiză legate de implementarea strategiei GAL,
 • cheltuieli  aferente sediului administrativ al GAL (închiriere şi dotarea) din  teritoriul GAL;
 • cheltuieli pentru  echipamente si consumabile necesare funcţionării GAL;
 • cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor GAL şi ale comitetului de selecţie,
 • cheltuieli pentru comunicare, transport şi utilităţi;
 • costuri de audit;
 • costuri legate de monitorizarea şi evaluarea strategiei;
 • cheltuieli de participare la activităţile reţelei naţionale şi reţelei europene de dezvoltare rurală şi la alte activităţi  de instruire, informare şi promovare care vizează  implementarea strategiei;
 • cheltuieli cu servicii de consultanţă tehnică şi financiară;
 • cheltuieli  pentru  achiziţia  unui  autoturism  şi  întreţinerea  acestuia,  în  conformitate  cu  restricţiile prevăzute de legislaţia naţională aplicabilă entităţilor publice;
 • pentru Delta Dunării: un mijloc de transport fluvial, în conformitate cu bugetul stabilit în legislaţia naţională privind achiziţionarea de mijloace de transport persoane pentru sectorul public;
 • instruirea şi/sau dezvoltarea competenţelor angajaţilor GAL şi a liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL;
Atenţie!

Cheltuielile administrative şi de animare sunt eligibile doar după aprobarea strategiei de dezvoltare locală. Pentru personalul şi membrii GAL, cheltuielile de participare la activităţile reţelei naţionale şi  reţelei europene de dezvoltare rurală şi alte activităţi de instruire, informare şi promovare pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală sunt eligibile şi dacă se realizează în afara teritoriului GAL. Decontarea cheltuielilor de funcţionare se va realiza în funcţie de performanţa GAL-ului în procesul de implementare a strategiei.

 

Sume şi rate de sprijin aplicate
 • Cuantumul maxim al sprijinului din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%.
 • Grupurile de acţiune locală selectate pot solicita agenţiei de plăţi  plata unui avans aferent costurilor de funcţionare şi animare, după semnarea contractului de finanţare.
 • Cuantumul  avansului  nu  poate  depăşi 50%  din  sprijinul  public  legat  de  costurile  de  funcţionare  şi  de animare.

 

Comments