Rural‎ > ‎

Submăsura 19.3 -Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale GAL

Tipul sprijinului:

Asistenţa în cadrul submăsurii se acordă sub forma sprijinului nerambursabil (grantului).

Beneficiari:

Vor beneficia de sprijin prin PNDR Grupurile de Acţiune Locală autorizate de AM PNDR.

Cheltuieli eligibile:

Sunt eligibile costurile proiectelor de cooperare din teritoriul naţional (cooperare inter-teritorială), sau costurile proiectelor de cooperare între teritoriile naţionale şi teritoriile altor State Membre (cooperarea transnaţională).

Cheltuielile sunt eligibile pentru:

  • pregătirea proiectelor;
  • organizarea misiunilor tehnice, întâlnirilor, atelierelor de lucru;
  •  proiecte comune de instruire, networking legate de acţiunea comună;
  • costurile administrative;
  • activităţi de promovare;
  • achiziţia/inchirierea de echipamente/bunuri aferente proiectului de cooperare.

Condiţiile de eligibilitate:

  • integrarea în strategia teritoriului;
  • proiectul trebuie să prezinte activităţi concrete comune;
  • partenerul/iniţiatorul unui proiect de cooperare din Romania trebuie sa fie un GAL autorizat la nivelul naţional
  • prezentarea unui plan financiar, care să includă contribuţia tuturor partenerilor.
Comments