Rural‎ > ‎

Submăsura 17.2 - Fonduri Mutuale

Prin această submăsură, fermierii sunt ajutaţi să-şi stabilizeze activitatea şi producţia, prin primirea de compensaţii financiare pentru pierderile economice cauzate de către fenomenele climatice nefavorabile, bolile animalelor şi ale plantelor, infestările cu dăunători şi pentru incidente de mediu. Cadrul care va permite compensarea fermierilor se bazează pe crearea de fonduri mutuale pentru agricultură  la  care fermierii vor adera, fonduri care îi vor compensa pentru pierderile cauzate de fenomenele nefavorabile menţionate.

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va fi de maximum 65% din cheltuielile eligibile.

Cheltuieli eligibile Prin intermediul măsurii vor fi sprijinite următoarele activităţi:

 • compensarea fermierilor prin intermediul fondurilor mutuale pentru agricultură, pentru pierderile economice înregistrate de aceştia în urma unor evenimente nefavorabile;
 • sprijin financiar acordat pentru înfiinţarea fondurilor mutuale pentru agricultură.

Cheltuielile eligibile ale fondurilor mutuale finanţate din fonduri publice în conformitate cu reglementările prezentei măsuri sunt grupate în trei categorii:

1.Compensaţii   financiare   plătite   fermierilor   pentru   pierderile   economice cauzate   de   fenomenemeteorologice nefavorabile sau de manifestarea unei boli a animalelor sau plantelor sau de infestare cu dăunători sau un incident de mediu.

2.Cheltuielile administrative aferente creării fondurilor mutuale repartizate pe o perioadă de maximum trei ani într-un mod degresiv.

3.Dobânzile plătite pentru împrumuturile comerciale contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti compensaţii financiare fermierilor în caz de criză.

Atenţie! Nu sunt eligibile cheltuielile legate de reasigurarea fondurilor mutuale şi nici contribuţiile la capitalul social iniţial al fondurillor.

Beneficiari direcţi:

Fondurile mutuale pentru agricultură constituite şi acreditate de către autoritatea competentă în conformitate cu legislaţia naţională.

Beneficiari indirecţi:

Fermierii activi în sensul definiţiei art. 9 din Regulamentul nr 1307/2013, care au subscris la fonduri mutuale pentru agricultură, în sensul definiţiei din prezenta măsura şi în conformitate cu legislaţia naţională.

 

Fond mutual – sistem acreditat de către autoritatea competentă în conformitate cu legislaţia naţională, care permite fermierilor afiliaţi să încheie o asigurare prin care, dacă sunt afectaţi de pierderi economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, manifestarea unei boli a animalelor sau a plantelor sau de un incident de mediu, să beneficieze de plăţi compensatorii din partea acestui sistem.

 

 

Condiţii privind eligibilitatea Fondurilor Mutuale

 • Fondurile mutuale trebuie să fie acreditate în conformitate cu legislaţia naţională. În acest sens, MADR şi celelalte autorităţi de reglementare implicate vor asigura conformitatea cadrului legislativ naţional de reglementare a fondurilor mutuale cu reglementările CE în acest domeniu;
 • Fondurile mutuale trebuie să urmeze o politică transparentă în ceea ce priveşte plăţile vărsate în fond şi sumele retrase din acesta;
 • Fondurile mutuale trebuie să prevadă norme clare privind atribuirea responsabilităţilor legate de eventualele datorii realizate;
 • Fondurile mutuale trebuie să aibă capitalul social iniţial format exclusiv din cotizaţiile fermierilor înscrişi în fond; nu se va face nicio contribuţie financiară din fonduri publice la capitalul subscris iniţial.

Condiţii privind eligibilitatea compensaţiilor acordate fermierilor de către fondurile mutuale:

 • Producerea fenomenului care dă naştere dreptului la plata compensaţiei trebuie recunoscută oficial de către autoritatea competentă conform legislaţiei naţionale aplicabile;
 • Beneficiarul compensaţiei trebuie să fie membru al fondului mutual;
 • Beneficiarul compensaţiei trebuie să fie fermier activ în sensul Regulamentului nr. 1307/2013;
 • Pierderea producţiei pentru care se acordă despăgubirea trebuie să fie cauzată de unul din evenimentele stabilite în cadrul măsurii;
 • Pierderea producţiei pentru care se acordă despăgubirea trebuie fie de minimum 30% din producţia medie anuală a fermierului în perioada de trei ani imediat anterioară sau într-o perioadă medie de trei ani bazată pe perioada imediat anterioară de cinci ani, excluzând valoarile minime şi maxime.
 • În cazul compensaţiilor acordate pentru boli ale animalelor şi plantelor şi infestarea cu dăunători, fermierul trebuie să fi adoptat măsurile preventive şi/sau de reducere a efectelor evenimentului prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

 

Comments