Rural‎ > ‎

Submăsura 11.2- Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică

Tipul sprijinului: Sprijinul prevăzut în cadrul acestei submăsuri poate fi furnizat pentru operațiunile efectuate în vederea menținerii practicilor de agricultură ecologică.

 Submăsura conţine 5 pachete:

 •  Pachetul 1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ);
 • Pachetul 2 Legume;
 • Pachetul 3 Livezi;
 • Pachetul 4 Vii;
 • Pachetul 5 Plante medicinale şi aromatice.

Sprijinul se acordă ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare.

Beneficiari:

Sprijinul va fi acordat numai fermierilor activi înregistrați în sistemul de agricultură ecologică.

Condiţii de eligibilitate:

Plăţile  compensatorii  pentru  menținerea  practicilor  de  agricultură  ecologică  pot  fi  acordate  ca  parte  a submăsurii dacă:
 • beneficiarii sunt încadraţi în categoria fermierilor activi în înțelesul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
 • beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole, cu categoria de utilizare teren arabil, vii sau livezi, localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS);
 • suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole);
 • beneficiarul este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică;
 • beneficiarul încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi certificare independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale.

 Beneficiarii submăsurii trebuie prezinte un document justificativ (certificat), emis în conformitate cu legislația în vigoare. Cererea de plată va fi depusă anual, pentru fiecare an de angajament.

 Atenţie! Angajamentele pentru menținerea agriculturii ecologice (inclusiv cele care urmează direct după perioada iniţială de conversie) se încheie pentru o perioadă de 5 ani. După perioada de 5 ani a angajamentelor pentru menținerea agriculturii ecologice acestea se pot prelungi anual.

Sume şi rate de sprijin aplicate: Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei submăsuri are o intensitate de 100%.

 Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare din cele 5 pachete propuse:

 •  Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) - 220 euro/ha/an;
 • Pachetul 2 - legume - 431 euro/ha/an;
 • Pachetul 3 - livezi - 442 euro/ha/an;
 • Pachetul 4 - vii - 480 euro/ha/an;
 • Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice - 427 euro/ha/an.

 La nivel de pachet se va aplica degresivitatea sprijinului financiar. În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha, 100 ha și 300 ha, valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc valorile respective, conform Anexei 8.2.M.11-1. Plăţile acordate în cadrul Articolului 29, se pot cumula cu celelalte tipuri de plăţi acordate pe suprafaţă: plăţi directe, plăţi acordate în baza articolul 31 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”. Numai pachetele 1 şi 2 ale submăsurii se pot combina cu pachetele 4 sau 5 ale submăsurii 10.1 de agro-mediu şi climă (articolul 28).

 

Comments