Rural‎ > ‎

Submăsura 10.2-Conservarea resurselor genetice animale în pericol de abandon

Plăţile pentru conservarea resurselor genetice animale locale în pericol de abandon vor fi acordate fermierilor sau altor crescători de animale, care îşi asumă, în mod voluntar, angajamente privind creşterea animalelor femele adulte de reproducţie din rase locale în pericol de abandon prevăzute în prezenta submăsură. Angajamentele încheiate de fermieri sau de alţi crescători de animale începând cu anul 2015 acoperă o perioadă de 5 ani de la data semnării acestora.

Beneficiarii plăţilor compensatorii pentru respectarea angajamentelor privind creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon sunt fermierii sau alţi crescători de animale, care deţin animale femele adulte de reproducţie din rasele locale prevăzute în prezenta submăsură, animalele fiind înscrise în registrele genealogice ale raselor – secţiunea principală şi în programele de conservare ale raselor.

Animalele cuprinse în anagajament trebuie să fie înscrise şi actualizate în registrele genealogice ale raselor înfiinţate şi menţinute de asociaţii autorizate şi acreditate de ANARZ. De asemenea, animalele sunt înscrise în programul de conservare al rasei din care fac parte.

Sume şi rate de sprijin aplicate:

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei submăsuri are o intensitate de 100%.

Valorile plăţilor compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru acoperirea pierderii de venit datorate asumării de angajamente voluntare privind creşterea animalelor femele adulte de reproducţie din rase locale în pericol de abandon, pe specii, sunt prezentate mai jos:

 • Bovine – 200 EUR/cap
 • Ovine – 13 EUR/cap
 • Caprine – 6 EUR/cap
 • Ecvidee – 200 EUR/cap
 • Porcine – 88 EUR cap

Rasele de animale locale eligibile pentru submăsura 10.2, pe specii, sunt:

 • Bovine - Taurine: Sura de stepă
 • Bovine - Bubaline: Bivolul românesc
 • Ovine: Ţigaie - Varietatea ruginie, Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon), Karakul de Botoşani, Merinos de Palas, Merinos de Suseni, Merinos de Transilvania, Merinos de Cluj, Ţigaie cu cap negru de Teleorman
 • Caprine: Albă de Banat, Carpatina
 • Ecvidee: Furioso North Star, Huţul, Gidran, Lipiţan, Shagya Arabă, Nonius, Semigreul românesc
 • Porcine: Bazna, Mangaliţa
Comments