Rural‎ > ‎

Submăsura 10.1- Plăţi de agromediu şi climă

Beneficiarii plăţilor compensatorii acordate în cadrul submăsurii de agromediu şi climă sunt fermierii, utilizatori de terenuri agricole.

Sume şi rate de sprijn aplicate:

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de 100%, fiind constituit din costuri publice. Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet/variantă sunt următoarele:

  • pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV) – 139 €/ha/an
  • pachetul 2 – practici agricole tradiţionale

          - varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 107 €/ha/an

          - varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 21 €/ha/an

  • pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări

         - varianta 3.1 – Crex crex – 244 €/ha/an

         - varianta 3.2 – Lanius minor şi falco vespertinus – 171 €/ha/an

  • pachetul 4 – culturi verzi – 126 €/ha/an
  • pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 126 €/ha/an
  • pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 263 €/ha/an
  • pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) –288 €/ha/an
Comments