Rural‎ > ‎

Submăsua 13.1- Plăţi compensatorii în zona montană

Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.

Cheltuieli eligibile:

Vor fi reprezentate de primele compensatorii acordate beneficiarilor, care vor acoperi pierderile de venit sau costurile suplimentare pe care fermierii le suportă, din cauza constrângerilor naturale care se manifestă în zonele în care aceştia își desfășoară activitatea.

Condiţiile de eligibilitate aplicabile în cadrul acestei submăsuri sunt următoarele:

 

  • beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria fermier activ, definită conform art. 9 a Regulamentului (UE) 1307/2013;
  • beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), încadrată în zona eligibilă pentru Zona Montană delimitată conform prevederilor art. 32 (2) din Regulamentul (UE) 1305/2013;
  • suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condiţiile specifice schemei unice de plată pe suprafaţă, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha);
  • beneficiarul se angajează, pe baze anuale, să își continue activitatea agricolă pe terenurile agricole situate în zonele afectate de constrângeri naturale.

Nu sunt eligibile pentru obținerea sprijinului:

  • suprafeţele agricole situate în zone eligibile, dar pentru care practicarea activităţii agricole nu este influenţată de manifestarea constrângerilor naturale în urma investiţiilor (sere, solarii,  terenuri irigate, terenuri drenate) sau prin metode de producţie sau sisteme agricole care compensează manifestarea constrângerilor naturale (terenuri agricole utilizate ca vii sau ca livezi intensive);
  • parcelele agricole situate în zone eligibile, cu excepţia pajiştilor permanente, care au o suprafaţă mai mare de 50 ha, considerându-se că datorită mărimii acestora, prin activitatea agricolă sau prin productivitatea normală a terenurilor sunt compensate pierderile de venit sau costurile suplimentare induse de manifestarea constrângerilor naturale.

Sume şi rate de sprijin aplicate:

Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de 100%.

 

În scopul evitării supracompensării, valoarea sprijinului reprezintă 80% din pierderile de venituri şi costurile suplimentare cuantificate prin aplicarea metodologiei de calcul. Pentru zona montană nivelul plăţii compensatorii este de 86 euro/ha/an (80% din pierderea de venituri şi costurile suplimentare evaluate la 108 euro/ha/an).

Degresivitatea sprijinului financiar la nivel de angajament

În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha, valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc această valoare, conform tabelului din Anexa 8.2.M.13-3 din PNDR.

Comments