Rural‎ > ‎

Submasura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

În   cadrul   acestei   sub-măsuri   se   va   sprijini   stabilirea   pentru   prima   dată   a   tinerilor   fermieri,   ca şefi/conducători unici ai unei exploataţii agricole.

Beneficiari:

 • tânărul  fermier  în  conformitate  cu  definiția  prevăzută  la  art.  2  din  R(UE)  nr.  1305/2013,  care  se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • persoană juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare.

Cheltuieli eligibile:

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implemnetarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Conditii de eligibilitate:

Aplicabile tuturor beneficiarilor:
 •  Solicitantul trebuie se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM).
 • Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO (valoare producţie standard);
 •  Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri.
 • Deține competențe profesionale îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
a.studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară 

 b. cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de  instruire
sau
 • Dobândeşte competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.
 • În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile şi suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Naţional de Implementare, exceptând cultura de căpşuni în sere şi solarii. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.
 •  Solicitantul devine fermier activ în termen de 18 luni de la data instalării;

  Alte angajamente:


 • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minimum de 20 % din valoarea primei tranșe de plată.
 •  În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va viza obligatoriu investiții/amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu.
 • Asociații care participă la capitalul sau gestionarea persoanei juridice vor îndeplini calitatea  de tânărul fermier în sensul art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013;

Sume şi rate de sprijin aplicate:

Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani. Valoarea sprijinului este de cel mult 50.000 euro.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de minimum 40.000 de euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea de cel puţin 12.000 euro (valoare Producţie Standard), iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare va creşte proporţional cu dimensiunea exploataţiei, dar nu mai mult de 50.000 de Euro/exploataţie.

 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în două tranşe,  astfel:

 

 • 75% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Implementarea planului de afaceri trebuie înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului. Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de îndeplinirea implementării corecte a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.

Comments