Rural‎ > ‎

Sub-măsura 1.2. „Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare”


Acţiuni eligibile:

 • Activităţi demonstrative care se vor realiza prin sesiuni practice care vizează demonstrarea unor noi tehnologii, folosirea de maşini şi de utilaje noi. Activitatea poate avea loc într-o fermă sau în alte locaţii, cum ar fi: centre de cercetare, expoziţii, târguri de profil.
 • Acţiuni de informare: activităţi de difuzare a informaţiilor cu privire la agricultură, mediu, sectorul agro-alimentar.

Tipul sprijinului: rambursarea cheltuielilor

Beneficiari: entităţi publice şi/sau private, inclusive asocieri ale acestora care au în obiectul de activitate şi acţiuni de informare/demonstrare şi/sau diseminare.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli cu onorariile prestatorului (inclusive cazare, masă şi transport);
 • Cheltuieli pentru derularea acţiunilor: cazare, masă, transport, materiale didactice şi consumabile, închirierea de echipamente necesare, închirierea de spaţii pentru susţinerea acţiunilor de informare şi demonstrative, materiale de informare şi promovare.
 • Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de formare profesională.
Sprijinul public nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Direcţii de intervenţie:
 • DI 2A - Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole; Acţiunile de informare şi activităţile demonstrative vor asigura fermierilor informaţii asupra posibilităţilor de îmbunătăţire a eficienţei activităţii şi diversificarea producţiei pentru asigurarea participării şi orientării către piaţă, privind tehnici şi tehnologii inovative.
 • DI 3A - Imbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţului agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creşterii valorii adăugate a produselor agricole, creşterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe pieţele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători şi a organizațiilor interprofesionale; Fermierii (inclusiv  grupurile şi organizaţiile de producători) şi procesatorii le va fi facilitat accesul la rezultatelor activităţilor de cercetare din domeniul tehnologic, economic, de protectie  a  mediului,  de adaptare la schimbările climatice şi la acţiuni de cooperare pentru lanţuri scurte de aprovizionare
 • DI 3B- sprijinirea gestionării şi a prevenirii riscurilor la nivelul exploataţiilor. Fermierii vor fi informaţi cu privire la posibilităţile oferite de aderarea la fondul mutual în vederea posibilităţii compensării financiare a acestora în urma producerii unor fenomene climatice nefavorabile sau unei boli ale animalelor şi plantelor;
 • DI 4A - Refacerea, conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii, inclusiv în zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice şi în cadrul activităţilor agricole de mare valoare naturală, precum şi a stării peisajelor europene;
 • DI 4B - Ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrăşămintelor şi a pesticidelor;
 • DI4C - Prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării solului; Acţiunile de informare vor contribui la promovarea bunelor practici în agricultură, pentru utilizarea şi gestionarea apei, conştientizarea utilizatorilor de teren asupra riscurilor fenomenelor climatice extreme şi practicilor inadecvate de management a solului (creşterea riscului de degradare a solului prin: eroziunea cauzată de ape şi de vânt, salinizare/alcalinizare, compactarea solului, scăderea biodiversităţii solului şi scăderea materiei organice).
Comments