Rural‎ > ‎

Sub-măsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe”Acţiuni eligibile pentru suport

Submăsura sprijină cursurile de formare profesională de scurtă durată, care vizează în principal:

  • Îmbunătăţirea cunoştinţelor fermierilor în scopul practicării de tehnici şi tehnologii agricole şi inovative, inclusiv ca urmare a cercetării;

  • Îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, îmbunătăţirea calităţii producţiei;

  • Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole;

  • Managementul durabil al terenurilor agricole, însuşirea condiţiilor privind eco-condiţionalitatea.

Tipul sprijinului: rambursarea cheltuielilor

Beneficiarii: furnizori de servicii de formare profesională.

Cheltuieli eligibile:

  • Cheltuieli cu onorariile prestatorului (inclusive cazare, masă şi transport)

  • Cheltuieli pentru derularea acţiunilor: cazare, masă, transport, materiale didactice li consumabile, închirierea de echipamente necesare, închirierea de spaţii pentru susţinerea acţiunilor de formare.

  • Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de formare profesională

Sume şi rate de sprijin aplicate: ajutorul public acordat în cadrul acestei submăsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Domenii de intervenţie:

DI 2A - Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării catre piaţă, cât şi a diversificării agricole

 

DI 2B - Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi în special, a reînnoirii generaţiilor

 

DI 3A- Imbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţului agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creşterii valorii adăugate a produselor agricole, creşterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe pieţele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători şi a organizaţiilor interprofesionale;

 

DI 4C - Prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării solului Creşterea nivelului de pregătire a fermierilor utilizarea îngrăşămintelor şi pesticidelor, precum şi practicarea unor tehnologii şi lucrări agricole pentru  o mai gestionare solului şi conservarea biodiversităţii;
Comments