Rural‎ > ‎

M19 Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER

19.1 sprijin pregătitor

19.2 sprijin pentru implementarea operaţiunilor în cadrul strategiei de dezoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

19.3 pregătirea şi punerea în aplicare a activităţilor de cooperare ale grupului de acţiune locală

19.4 Sprijin pentru costurile de funcţionare şi animare

Comments