4.1 a) Investiţii în exploataţii pomicole

În cadrul acestei sub-măsuri, se va acorda sprijin si pentru procesarea la nivelul fermei a produselor agricole din sectorul pomicol, pentru care o combinare a elementelor atât din sub-măsura 4.1 cât şi 4.2 (pe baza art. 17 (1) (a) şi (b) este relevantă.

Exploatațiile vizate pentru sprijin prin sub-masura 4.1a au o dimensiune economică minimă de 8.000 € SO în cazul reconversiei și înființării plantațiilor pomicole și o dimensiune minimă a suprafețelor pomicole deținute/utilizate de 8000 € SO în cazul achizițiilor simple.

Beneficiari:

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; grupuri de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentata in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Costuri eligibile:

 • Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor;
 •  Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie;
 •  Înființarea de pepiniere pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină etc.;
 •   Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare,  și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul  exploatației.
 • Achiziţionarea, inclusiv prin  leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;
 • Achiziționarea,  inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte;
 • Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (de exemplu: rulote alimentare);
 • Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, achiziționarea de instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);  
 •  Împrejmuirea suprafețelor  pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare;
 •  Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare) ;
 • Conformarea cu standardele Uniunii Europene, în cazul menționat în art. 17 (5),  din R. 1305/2013 ;
 • achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013;

Sume şi rata sprijinului:

Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer

Ferme mici

·      Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

 • 100000 € pentru achiziții simple;
 • 300000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);   
 • 450000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Ferme medii:

·      Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

 • 200000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;
 • 600000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.); 
 • o900000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer

·      Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

 • 600000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

În cazul fermelor mici, medii și pentru  obținerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, insă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru:

·      Investiţii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 din R 1305/2013 sau care s-au instalat in ultimii cinci ani anterior solicitării sprijinului, conform Anexa II a R. 1305/2013)*;

·      Proiecte integrate; 

·      Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;

·      Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologica) din R (UE) nr. 1305/2013;

·      Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la articolul 32.

Ferme mari:

·      Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

 • 250000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;
 • 750000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);   
 • 1050000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru fermele mari se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, pentru:

·      Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

Forme asociative

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

·      350000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple; 

·      600000 € pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer;

·      750000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);   

·      1050000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru forme asociative  se va putea majora, cu  20 de puncte procentuale, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru:

·      Investiții colective și proiecte integrate;

·      Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;

·      Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologica) din R (UE) nr. 1305/2013;

·      Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la articolul 32.

 

Comments