Capital uman‎ > ‎

OS 4.8-4.11

Obiective specifice:

 • OS 4.8 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical
 • OS 4.9 Creşterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate şi de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce pentru principalele patologii
 • OS 4.10 Creşterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistenţă medicală la niveul comunităţii
 • OS 4.11 Creşterea utilizării/aplicării de soluţii TIC (e-sănătate, tlemedicină) în furnizarea serviciilor medicale

Măsurile vizate în cadrul OS 4.8 - 4.11 au în vedere dezvoltarea sistemului de asistență medicală cu scopul facilitării accesului persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile la servicii medicale de calitate.

În vederea realizării OS 4.8. vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Sprijin pentru creşterea capacităţii tehnice a personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate la nivel naţional şi local (nivel regional, județean) (ex. medici, asistenţi, alt personal relevant implicat în asigurarea calităţii serviciilor etc.) prin furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de experienţă/ schimburi de bune practici, inclusiv în contextul acţiunilor de cooperare transnaţionale;
 • Sprijin pentru creşterea capacităţii tehnice a profesioniştilor din specialităţile de sănătate publică din autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale, a celor ce contribuie direct sau indirect la asigurarea calităţii serviciilor esenţiale, prin furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de experienţă/ schimburi de bune practici, precum și pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente, soluţii sau mecanisme de evaluare a nevoilor şi/sau a performanţei serviciilor la nivel de furnizor.

În vederea realizării OS 4.9 vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Sprijin pentru furnizarea unor servicii preventive/de diagnosticare precoce pentru mama şi copil, inclusiv prin formarea personalului implicat în îngrijirea gravidei şi copilului (ex. medici, asistente, alt personal relevant), actualizarea cadrului metodologic, monitorizarea, evaluarea nevoilor, în condițiile unui profil defavorabil al mortalității materno-infantile; 
 • Sprijin pentru furnizarea unor programe şi servicii de sănătate esenţiale cu o componentă puternic orientată către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al patologilor prioritare (ex. boli cardio-vasculare, cancer, diabet, BPOC, boli renale cronice, hepatită cronică, tuberculoza, HIV-SIDA etc.), inclusiv prin formarea profesioniştilor implicaţi şi dezvoltarea cadrului metodologic;
 • Intervenţii şi activităţi de informare, educare, conştientizare, comunicare la nivel de individ, grup şi/sau comunitate cu accent pe grupurile vulnerabile, în condițiile în care accesul la servicii depinde de adresabilitatea populaţiei şi de gradul de conştientizare al propriilor nevoi legate de sănătate şi de drepturile la servicii de sănătate.

În vederea realizării OS 4.10 vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Sprijin pentru consolidarea reţelei de asistenţă medicală comunitară (asistenţi medicali comunitari) prin furnizarea de servicii medicale comunitare adaptate nevoilor populaţiei, inclusiv prin furnizarea de programe de formare adaptate nevoilor acestora

În vederea realizării OS 4.11 vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Sprijin pentru operaționalizarea aplicării de soluții TIC (e-sănătate, telemedicina etc.) în sectorul medical (ex. schimb de bune practici/ furnizarea programelor de formare necesare pentru personalul implicat în utilizarea noilor echipamente și tehnologii (sistemul e-sănătate, servicii integrate de asistenţă medicală primară la nivelul comunității cu ajutorul soluţiilor TIC, precum telemedicina etc.), elaborarea de proceduri etc.), inclusiv în baza valorificării experienţei altor SM în contextul cooperării transnaționale

Beneficiari potențiali (OS 4.8-4.11):

 •  Ministerul Sănătății/ autorități publice (inclusiv cei din autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale) singure sau în parteneriat cu actori relevanți (universităţi, ONG-uri, etc.) ;
 • Administratorii schemelor de tip grant global (posibil a fi utilizate pentru implementarea programelor de screening), în situația în care se optează pentru acest mecanism de implementare.
Comments