Capital uman‎ > ‎

OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecavate nevoilor specifice.

Pentru realizarea OS 4.4, vor fi susţinute următoarele tipuri de activităţi:

Persoanele fără adăpost

Sprijinirea dezvoltării/ furnizării/ accesului la servicii integrate (ex. cazare temporară, servicii psiho-socio-medicale, continuarea/ reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri active de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională, în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc.) destinate persoanelor fără adăpost, în concordanţă cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de bază

Persoanele care suferă de forme de dependență (alcool, substanțe interzise etc)

 • Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate (ex. tratament medical de post-cură; tratamentul bolilor asociate consumului de droguri/ alcool; psihoterapie individuală şi de grup; consiliere familială; informarea familiei şi persoanei dependente cu privire la fenomenul dependenţei şi riscurilor asociate consumului; medierea cu instituţiile implicate în reintegrarea socială a persoanei dependente, continuarea/ reintegrarea în sistemul de educație, consiliere şcolară şi vocaţională, orientare profesională; furnizarea de măsuri active de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-profesionale etc.) destinate persoanelor care suferă de forme de dependență (alcool, substanțe interzise etc.);
 • Campanii de informare şi conştientizare privind serviciile care pot fi accesate, precum şi acţiuni specifice pentru creşterea responsabilităţii sociale şi promovarea inițiativelor de voluntariat.
Victimele violenței domestice
 • Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate (ex. cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/ reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri active de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc.) destinate victimelor violenței domestice;
 • Campania de conștientizare și sensibilizare a opiniei publice privind prevenirea si combaterea violentei în familie, precum şi acţiuni specifice pentru creşterea responsabilităţii sociale şi promovarea inițiativelor de voluntariat.

Victimele ale traficului de ființe umane

 • Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate (ex. cazare temporară inclusiv în centre de suport, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/ reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri active de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea inserției/ reinsertiei socio-profesionale, măsuri de acompaniament, etc.);
 • Campanie de informare, conștientizare și sensibilizare privind prevenirea, responsabilizarea grupurilor cu risc și combaterea traficului de ființe umane

Persoanele private de libertate sau aflate în perioada de probațiune, foștii deținuți
 • Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate (ex. servicii de consiliere psiho-socio, consiliere juridică, continuarea/ reintegrarea în sistemul de educatie, furnizarea de măsuri active de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea insertiei/reinsertiei socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc.) în concordanţă cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de bază;
 • Campanie de informare, conștientizare și sensibilizare privind reintegrarea în societate a acestora.

Persoanele vârstnice şi persoanele cu dizabilităţi aflate în situaţii de dependenţă sau în risc de excluziune socială


 • Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate (ex. consiliere, servicii psiho-socio-medicale, consiliere profesională, formare, continuarea/reîntoarcerea în educație, în special pentru persoanele cu dizabilități sau în situații de dependență, măsuri de acompaniament, etc.) în concordanţă cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de bază.

Beneficiari poten
țiali:
 • Autorităţi centrale şi locale cu responsabilităţi în domeniu, în paerteneriat cu actorii sociali relevanţi;
 • Furnizori de servicii sociale în condiţiile legii/furnizori de ocupare a forţei de muncă;
 • Administratorii schemelor de tip grant global.

 

Comments