Capital uman‎ > ‎

OS 4.3 Îmbunătăţirea alfabetizării din comunităţile dezavantajate, prin susţinea procesului de formare în cadrul reţelei PAPI (e-incluziune).

Pentru realizarea OS 4.3, vor fi realizate următoarele tipuri de acţiuni:

  • Furnizarea de programe de formare profesională continuă a grupurilor dezavantajate, programe de certificare competențe TIC etc;
  • Furnizarea de programe de formare formator;
  • PAPI (existente și cele care vor fi înființate urmare a finanțării asigurate prin POC) vor deveni centre de cunoaştere comunitară, centre de resurse pentru dezvoltarea de noi proiecte, implementare, monitorizare şi evaluare, care oferă o gamă diversificată de servicii electronice şi acces rapid către surse multiple de informaţie etc.
 Beneficiari potențiali:
  • Autoritățile publice centrale cu responsabilităţi în domeniu/ autoritățile publice centrale cu responsabilităţi în domeniu în parteneriat cu actorii relevanți pentru acțiunile selectate (ex MSI/ MMFPSPV)
Comments