Capital uman‎ > ‎

OS 4.12-4.15

Obiective specifice:

 • OS 4.12 Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii prin furnizarea de servicii la nivelul comunităţii;
 • OS 4.13 Creşterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituţionalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiţi pentru a avea o viaţă independentă;
 • OS 4.14 Creşterea numărului de asistenţi maternali şi sociali la nivelul comunităţii;
 • OS 4.15 Reducerea numărului persoanelor vârstnice şi a celor cu dizabilităţi plasate în instituţiile rezidenţiale, prin furnizarea de servicii sociale şi medicale la nivelul comunităţii, inclusiv servicii pe termen lung.

Măsurile vizate în cadrul OS 4.12-4.15 au în vedere dezvoltarea sistemului de servicii sociale și medicale bazate pe comunitate, în vederea prevenirii instituționalizării și pentru scăderea numărului persoanelor aflate în instituții rezidențiale.


În vederea realizării OS 4.12 vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea asigurării tranziţiei de la servicii de îngrijire instituţionalizate către servicii la nivelul comunităţii, inclusiv în complementaritate cu FEDR/FEADR (ex. pachetul minim social, locuințe protejate, locuinţe sociale, apartamente de tip familial, case de tip familial pentru tinerii de peste 18 ani, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii comunitare de sănătate și asistență socială integrate, centre de tip respiro, etc.). O atenţie specială va fi acordată măsurilor de facilitare a integrării pe piața muncii prin furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională, de formare profesională sau de reîntoarcere în sistemul educaţional etc.
 • Orice alte măsuri care vin în sprijinul dezinstituționalizării și al furnizării de servicii la nivelul comunității pentru grupurile țintă vizate prin acest obiectiv specific (de ex. implementarea unui pachet minim social, care să cuprindă un pachet de servicii sociale și, după caz, venitul minim de inserție, în vederea susținerii prevenirii separării copiilor de propria familie, pachet minim de servicii pentru reintegrarea în familia naturală a copiilor instituționalizați, asistență maternală diversificată, pentru copiii de vârstă mică și pentru copiii cu nevoi speciale, etc.)

În vederea realizării OS 4.13 vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Sprijin pentru furnizarea programelor de asistență tinerilor (cu vârsta până în 18 ani sau până la 26 ani dacă urmează programe de educație/ formare) din instituțiile de tip rezidențial în vederea pregătirii pentru a avea o viață independentă prin dezvoltarea de programe complexe și de integrare socio-economică la nivelul comunității, care să promoveze inclusiv cooperarea cu mediul de afaceri local (ex. locuințe protejate, locuinţe sociale, apartamente de tip familial, case de tip familial pentru tinerii de peste 18 ani, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii comunitare de sănătate și asistență socială integrate, centre de tip respiro, etc.), inclusiv în complementaritate cu FEDR/FEADR. O atenţie specială va fi acordată măsurilor de facilitare a integrării pe piața muncii prin furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională, de formare profesională sau de reîntoarcere în sistemul educaţional (inclusiv în programe de tip a doua şansă).
 • Furnizarea de servicii si măsuri preventive și de intervenție timpurie pentru copii în vederea prevenirii separării copilului de familie și a instituționalizării

În vederea realizării OS 4.14 vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Sprijin pentru dezvoltarea rețelei de asistenți sociali și a celei asistenți maternali la nivelul comunității, inclusiv prin furnizarea de programe de formare şi de schimb de experienţă; dezvoltarea cu prioritate a asistenței maternale pentru copiii cu dizabilități; sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de plasament familial

În vederea realizării OS 4.15 vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea tranziţiei de la servicii de îngrijire instituţionalizate către servicii la nivelul comunităţii, inclusiv în complementaritate cu FEDR/FEADR (ex. locuințe protejate, locuinţe sociale, apartamente de tip familial, servicii de îngrijire la domiciliu, centre de îngrijire de zi, servicii comunitare de sănătate și asistență socială integrate, centre de tip respiro, etc.)

Beneficiari potenţiali:

 • autorităţile publice centrale şi locale cu responsabilităţi în domeniu
 • furnizori de servicii sociale în condiţiile legii
 • administratorii schemelor de tip grant global, în situaţia în care se optează pentru acest mecanism de implementare.

 

Comments