OS 6.17 Creşterea numărului de programe de formare profesională pentru sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Pentru atingerea obiectivului specific 6.17 vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Activităţi pentru consolidarea capacității furnizorilor de educație și formare profesională pentru a dezvolta și implementa programe de calitate, relevante pentru piața muncii pentru sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

 

 • Dezvoltarea și implementarea de programe de formare profesională care vizează îmbunătățirea abilităților de bază și transversale atât profesionale, cât și non profesionale, calificarea, specializarea, perfecționarea profesională, formarea de competențe în domeniul antreprenorialului ca alternativă de carieră și oportunitate de integrare/ menținere pe piața muncii

 

 • Dezvoltarea și implementarea de programe de recunoaștere și validare/ certificare a competențelor și calificărilor dobândite în context non-formal și informal

 

 • Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de programe în sistem partenerial între furnizorii de formare și angajatori (planuri comune de acțiune, dezvoltare materiale de învățare, dezvoltare curriculum local, etc.)

 

 • Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la formarea profesională, inclusiv în contextul cooperării transnaționale

 

Beneficiari potenţiali:

 

 

 • Furnizori de FPI şi FPC
 • MEN
 • MMFPSPV

 

 • Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică

 

 • Organizaţii sindicale

 

 • Patronate

 

 • Asociaţii profesionale

 

 • Centre publice sau private de validare/certificare a învăţării anterioare

 

 • Camere de comerț, industrie și agricultură.

 

 

 

Comments