Capital uman‎ > ‎

Axa 5 Dezvoltarea locală plasată sub semnul responsabiităţii

Obiective specifice:

OS 5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (roma şi non roma) din oraşe cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma.

OS 5.2 Reducerea numprului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi cu oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori prin implementarea de măsuri sau operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Tipuri de acţiuni:

 •        Sprijin pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală(doar pentru intervenţiile FSE-FEDER care vizează oraşe cu peste 20.000 de locuitori)
 •        Activităţi de dezvoltare comunitară integrată
 •         Proiecte soft integrate finanţate prin POCU (proiectele de infrastructură vor fi finanţate prin PNDR pentru zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori, respectiv POR pentru oraşe cu peste 20.000 de locuitori).
 •         Sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii, precum şi pentru participarea la programe de ucenicie şi stagii ale persoanelor din cadrul comunităţilor marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere.
 • ·         Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tinerim adulţi, părinţi
 • ·         Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin  acordarea de micro-granturi
 • ·         Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale
 • ·         Campanii de informare şi conştientizare în domeniul combaterii discriminării, precum şi pentru implicarea activă, voluntariatul membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

Beneficiari potenţiali:

Zona urbană- oraşe cu peste 20.000 locuitori

 • Autorităţile locale cu responsabilităţi în domeniu, în partenerial cu actorii sociali relevanţi/GAL
 • Furnizori de servicii sociale în condiţiile legii
 • Administratorul /administratorii scemei/schemelor de tip grant global în situaţie în care se optează pentru acest mecnism de implementare

Zona rurală şi oraşe cu populaţia de până la 20.000 locuitori

 • Autorităţile locale cu responsabilităţi în domeniu, în partenerial cu actorii sociali relevanţi/ Furnizori de servicii sociale în condiţiile legii
 • Administratorul /administratorii scemei/schemelor de tip grant global în situaţie în care se optează pentru acest mecnism de implementare
În Ghidul solicitantului vor fi stabilite criteriile de evaluare şi de selecţie.

 

Comments