Capital uman‎ > ‎Axa 3‎ > ‎

OS 3.9 Creşterea şanselor de reintegrare pe piaţa muncii a lucrătorilor care umează să fie disponibilizaţi sau concediaţi, prin furnizarea de măsuri de outplacement

Pentru atingerea obiectivelor specifice 3.8 și 3.9 vor fi susținute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

  • Coaching/ formare profesională pentru managerii și antreprenorii din întreprinderi pentru a-și îmbunătăți abilitățile antreprenoriale și manageriale;
  •  Outplacementul lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/ concediați, realizat cu sprijinul unor firme de consultanță care furnizează servicii de: orientare în carieră, evaluarea carierei, întocmirea unui CV şi pregătirea pentru interviu, dezvoltarea de reţele, abilităţi de căutare de locuri de muncă, inclusiv plasare pe locuri de muncă în contextul restructurării companiilor şi sectoarelor economice;
  • Sprijin pentru îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în companii (ex. practici pentru integrarea/ adaptarea noilor angajați la locul de muncă, dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii și a mediului de lucru la nevoile lucrătorilor vârstnici, mecanisme de planificare prospectivă a ocupării forţei de muncă şi a competenţelor – prognoze privind pensionările, fluctuația personalului, locuri de muncă vacante în prezent și în perspectivă, schimbări la nivelul programelor și serviciilor din companii, specializări necesare, elaborare de planuri de învățare și dezvoltare în carieră cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordanțelor dintre competențele, abilitățile și cunoștințele lucrătorilor din companie și cele necesare în perspectiva adaptării la schimbare etc., inclusiv programe de formare pentru angajații din departamentele de Resurse Umane, campanii de conștientizare a angajatorilor despre necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă;

 

  • Introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii, productive și "verzi" în întreprinderi, practici care să asigure sănătatea și securitatea la locul de muncă, care îmbunătățesc statutul profesional și de sănătate al angajaților, care asigură un tratament egal la locul de muncă, inclusiv pentru nevoile lucrătorilor vârstnici;

 

  • Introducerea unor forme flexibile de ocupare (ex. muncă la domiciliu, teleworking, program de lucru flexibil etc.);

 

  • Planificare strategică pe termen lung în companii, care anticipează schimbările.

 

Beneficiari potenţiali:  Angajatori/ sindicate/ patronate etc. care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, precum și a celor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare/ domenii.
Comments