Capital uman‎ > ‎Axa 3‎ > ‎

OS 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Pentru a atinge obiectivul specific prevăzut în cadrul acestei priorităţi de investiţii, anume de a crește ocuparea prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, vor fi sprijinite prin FSE următoarele tipuri de acțiuni:


Sprijin acordat persoanelor fizice pentru deschiderea unei afaceri


  • Acordarea de sprijin financiar persoanelor fizice pentru înființarea de afaceri – sumă nerambursabilă care poate fi completată de posibilitatea apelării la produse financiare (tipul acestora va fi evidențiat prin analiza ex-ante;
  • Furnizarea de servicii personalizate de consiliere/ consultanță (ex. elaborare plan de afaceri, consultanță juridică, contabilitate, marketing, îmbunătățirea practicilor și dezvoltarea afacerilor etc.), formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat), atât în faza de înființare a afacerii, cât și post înființare.

Sprijin acordat IMM-urilor deja înființate (cu un istoric de funcționare până la un an) pentru a crea noi locuri de muncă

  • Acordarea de subvenții pentru a crea noi locuri de muncă în IMM-urile existente;
  • Furnizarea de servicii de consiliere/ consultanță (ex. elaborare planuri de afaceri, consultanță juridică, contabilitate, marketing, îmbunătățirea practicilor etc), formare profesională şi alte forme de sprijn pentru dezvoltarea afacerilor.
Implementarea acțiunilor poate fi realizată prin utilizarea următoarelor tipuri de mecanisme de implementare:

  • Schemă/ Scheme de tip grant global, destinate implementării acțiunilor dedicate acordării sprijinului financiar nerambursabil, precum și al asigurării serviciilor de consiliere/ consultanță, formare etc atât în faza de înființare a afacerii, cât și post înființare;
  • Crearea unui fond al fondurilor care va avea responsabilități în gestionarea instrumentelor financiare acordate întreprinderilor nou înființate (tipul produselor financiare utilizate urmând a fi determinat ca rezultat al analizei ex-ante).

Beneficiari poten
țiali:

  • Administratorii schemei/ schemelor de antreprenoriat (în situația în care se optează pentru acest mecanism de implementare);
  • Persoane fizice care intenţionează să deschidă o afecere;
  • IMM-uri non agricole din urban.

 

Comments