Capital uman‎ > ‎Axa 3‎ > ‎

OS 3.6 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă

În vederea atingerii obiectivelor specifice ale acestei priorităţi de investiţii, vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni oferite ca pachete integrate, personalizate de măsuri:

Măsuri active de ocupare

  • Furnizarea de măsuri active de ocupare care constau în servicii personalizate de informare, consiliere și orientare, sprijin în găsirea de loc de muncă/ plasarea pe piața muncii etc. în funcție de abilitățile de bază ale persoanelor vizate pentru a stimula ocuparea forţei de muncă, în special pentru a beneficia de oportunităţile de angajare pe termen lung

Îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi competenţe
  • Participarea la programe de formare profesională personalizate;
  • Participarea la programe de ucenicie și stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (de exemplu prin acordarea de stimulente financiare, sprijinirea coordonatorilor de ucenicie/ mentorilor implicați în acest proces, asigurarea materialelor utilizate în procesul de învățare la locul de muncă etc.) pentru a organiza astfel de scheme.

Facilitarea participării pe piaţa muncii

  • Stimularea angajatorilor (de exemplu prin acordarea de stimulente financiare) pentru a crea noi locuri de muncă;

 

  • Evaluare și certificare pentru recunoaşterea competenţelor dobândite în context informal şi non-formal, ca modalitate de creștere a șanselor de ocupare;

 

  • Sprijin în găsirea unui loc de muncă/ plasare pe piața muncii etc.

 

Încurajarea mobilităţii forţei de muncă
  • Sprijinirea persoanelor care găsesc un loc de muncă într-o altă zonă/regiune să se adapteze la noul lor mediu, inclusiv prin acordarea de prime demobilitate (de instalare și încadrare);
  • Măsurile vizate în cadrul acestei axe prioritare vor ține cont de profilul fiecărui grup țintă vizat (inclusiv de nivelul de educaţie şi/ sau experienţă profesională) și vor implica acordarea unui „pachet personalizat de măsuri” din acțiunile prezentate.

Beneficiari potenţiali:


  • Entități relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori/ Angajatori;
MMFPSPV/ SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu entități relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, camere de comerț etc).
Comments