Capital uman‎ > ‎Axa 3‎ > ‎

OS 3.1 Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 de ani), persoanelor de dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie

În vederea atingerii obiectivelor specifice ale acestei priorităţi de investiţii, vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni oferite ca pachete integrate, personalizate de măsuri:

Măsuri active de ocupare

  • Furnizarea de măsuri active de ocupare care constau în servicii personalizate de informare, consiliere și orientare, sprijin în găsirea de loc de muncă/ plasarea pe piața muncii etc. în funcție de abilitățile de bază ale persoanelor vizate pentru a stimula ocuparea forţei de muncă, în special pentru a beneficia de oportunităţile de angajare pe termen lung

Îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi competenţe
  • Participarea la programe de formare profesională personalizate;
  • Participarea la programe de ucenicie și stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (de exemplu prin acordarea de stimulente financiare, sprijinirea coordonatorilor de ucenicie/ mentorilor implicați în acest proces, asigurarea materialelor utilizate în procesul de învățare la locul de muncă etc.) pentru a organiza astfel de scheme.

Facilitarea participării pe piaţa muncii

  • Stimularea angajatorilor (de exemplu prin acordarea de stimulente financiare) pentru a crea noi locuri de muncă;

 

  • Evaluare și certificare pentru recunoaşterea competenţelor dobândite în context informal şi non-formal, ca modalitate de creștere a șanselor de ocupare;

 

  • Sprijin în găsirea unui loc de muncă/ plasare pe piața muncii etc.

 

Încurajarea mobilităţii forţei de muncă
  • Sprijinirea persoanelor care găsesc un loc de muncă într-o altă zonă/regiune să se adapteze la noul lor mediu, inclusiv prin acordarea de prime demobilitate (de instalare și încadrare);
  • Măsurile vizate în cadrul acestei axe prioritare vor ține cont de profilul fiecărui grup țintă vizat (inclusiv de nivelul de educaţie şi/ sau experienţă profesională) și vor implica acordarea unui „pachet personalizat de măsuri” din acțiunile prezentate.

Beneficiari potenţiali:


  • Entități relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori/ Angajatori;
  • MMFPSPV/ SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu entități relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, camere de comerț etc).
Comments