Capital uman‎ > ‎

Axa 3

PI 10 iii

OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

PI

OS 3.1 Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 de ani), persoanelor de dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie

OS 3. 2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma

OS 3. 3 Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

OS 3.4 Îmbunătăţirea niveluui de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non formal şi informal al şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 de ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie

OS 3.5 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al cetăţenilor aparţinând minorităţii roma

OS 3.6 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă

PI 8iii

OS 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

PI 8 v

OS 3.8  Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/

OS 3.9 Creşterea şanselor de reintegrare pe piaţa muncii a lucrătorilor care umează să fie disponibilizaţi sau concediaţi, prin furnizarea de măsuri de outplacement

PI 8vii

OS 3.10 Adaptarea strcuturilor SPO de la nivel naţional şi teritorial prin introducerea unor noi instrumente /sisteme/proceduri/servicii/mecanisme privind nevoile pieţei muncii/corelarea cerererii cu oferta de forţă de muncă, monitorizarea serviciilor furinizate de SPO, dezvoltarea bazei de date pentru tinerii NEETs.

OS 3.11 Creşterea satisfacţiei clienţilor SPO, a diversităţii şi gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

Subpagini (12): OS 3.10 Adaptarea strcuturilor SPO de la nivel naţional şi teritorial prin introducerea unor noi instrumente /sisteme/proceduri/servicii/mecanisme privind nevoile pieţei muncii/corelarea cerererii cu oferta de forţă de muncă, monitorizarea serviciilor furinizate de SPO, dezvoltarea bazei de date pentru tinerii NEETs. OS 3.11 Creşterea satisfacţiei clienţilor SPO, a diversităţii şi gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților OS 3.1 Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 de ani), persoanelor de dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie OS 3. 2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma OS 3. 3 Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență OS 3.4 Îmbunătăţirea niveluui de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non formal şi informal al şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 de ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie OS 3.5 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al cetăţenilor aparţinând minorităţii roma OS 3.6 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă OS 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană OS 3.8 Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ OS 3.9 Creşterea şanselor de reintegrare pe piaţa muncii a lucrătorilor care umează să fie disponibilizaţi sau concediaţi, prin furnizarea de măsuri de outplacement
Comments