Capital uman‎ > ‎

Axa 2

Obiective specifice:

2.1 Creşterea ocupării tinerilor NEETs cu vârsta între 16-24 de ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile (Bucureşi-Ilfov, Nord-Est, Nord Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

2.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEEts şomeri cu vârsta între 16-24 de ani, înregistraţi la SPO, cu rezidenţa în regiunile eligibile (Bucureşti-Ilfov, Nord-Este, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

2.3 Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare.

În vederea atingerii obiectivelor specifice 2.1 și 2.2. stabilite în cadrul acestei priorităţi de investiţii, vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acțiuni oferite ca pachete integrate, personalizate de măsuri:

Măsuri active de ocupare

 • Furnizarea de măsuri active de ocupare care constau în servicii personalizate de informare, consiliere și orientare, sprijin în găsirea de loc de muncă/ plasarea pe piața muncii etc. în funcție de abilitățile de bază ale persoanelor vizate. Tinerii NEETs șomeri cu şansele cele mai scăzute de ocupare pot avea nevoie, în egală măsură, de măsuri active de ocupare, îmbunătățirea competențelor prin participarea la programe de ucenicie/ finalizarea studiilor obligatorii (vizate în cadrul AP 6-PI 8.ii)/ participarea la programe de formare, sprijin pentru ocupare și prime de mobilitate.

Îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi competenţe

 • Participarea la programe de formare profesională personalizate în vederea corelării ofertei de competente cu cerințele pieței muncii;
 • Participarea la programe de ucenicie și stagii prin acordarea de sprijin financiar a angajatorilor (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor) în vederea organizării unor astfel de schem.

Facilitarea participării pe piaţa muncii

 • Stimularea angajatorilor (de exemplu prin acordarea de stimulente financiare) pentru a crea locuri de muncă pentru tinerii NEETs șomeri Evaluare şi certificare pentru recunoaşterea competenţelor dobândite în context informal şi non-formal
 • Sprijin în găsirea unui loc de muncă/ plasare pe piața muncii etc.

Încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu

 • Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi de către tinerii NEETs șomeri;
 • Consiliere şi formare pentru tinerii NEETs șomeri în domeniul antreprenoriatului;

Încurajarea mobilităţii forţei de muncă

 • Sprijin adecvat pentru a ajuta tinerii care găsesc un loc de muncă într-o altă zonă/regiune să se adapteze la noul lor mediu, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar (ex. prime de mobilitate și/sau de instalare).

Beneficiari potenţiali pentru OS 2.1. si 2.2.

 • Entități relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori/ Angajatori;
 • SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu entități relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, etc.);
 • Entităţile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor în domeniul antreprenoriatului.

 

Prin intervențiile prevăzute în cadrul acestei PI se are în vedere atingerea OS 2.3, respectiv identificarea şi înregistrarea la SPO a tinerilor NEETs inactivi, urmând a fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Derularea de activități pentru identificarea tinerilor NEETs inactivi, cu accent pe aceia cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social, precum și pentru transmiterea datelor relevante ale acestora la SPO în vederea înregistrării.
 • Tinerii NEETs inactivi identificați vor fi înregistrați în baza de date a SPO și vor beneficia de un card profesional care va conţine informații referitoare la profilul fiecăruia, suportul de care a beneficiat şi pachetul de servicii personalizate care îi va fi furnizat. Totodată, cardul va permite monitorizarea parcursului acestuia indiferent de axa pe care va fi sprijinit, inclusiv în contextul măsurilor de evaluare a intervențiilor sprijinite prin YEI/ Non-YEI. Implementarea acestor măsuri va facilita monitorizarea valorii adăugate a intervențiilor dedicate tinerilor NEETs.
 • Derularea de campanii de informare şi conştientizare dedicate tinerilor din categoria NEETs, luând în considerare situaţia lor diferită (cei ce au părăsit timpuriu şcoala, cei care nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă după terminarea educaţiei secundare cu sau fără calificare şi absolvenţii de învăţământ superior, persoanele sărace, persoanele cu nivel de educaţie scăzut sau minorităţile etc.), care să faciliteze inclusiv înregistrarea în baza de date NEETs
 • Extinderea si modernizarea sistemelor platforme de tip „bursa online a locurilor de muncă”, instrumente de mediere pe piața muncii (job matching), în special cei aparținând categoriilor vulnerabile

Beneficiari potenţiali pentru OS 2.3

 •  MMFPSPV/ SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu entități cu activitate relevantă (inclusiv structuri ale tinerilor).

 

Comments