Capital uman‎ > ‎

Axa 1Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri”

Obiective specifice:

OS 1.1 Creşterea ocupării tinerilor NEETs cu vârsta între 16-24 ani, înregistraţi la SPO, cu rezidenţa în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia).

OS 1.2  Îmbunătăţirea de competenţe, incusiv prin evaluarea şi certificarea în sistem nonformal şi informal a tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-24 de ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi sud Muntenia).

În vederea atingerii obiectivelor specifice 1.1. și 1.2. vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni oferite ca pachete integrate, personalizate de măsuri:

Măsuri active de ocupare

  • Furnizarea de măsuri active de ocupare care constau în servicii personalizate de informare, consiliere și orientare, sprijin în găsirea unui loc de muncă/ plasare pe piața muncii etc., în funcție de abilitățile de bază ale persoanelor vizate.

Îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi competenţe

  • Participarea la programe de formare profesională adaptate nevoilor specifice ale grupului țintă;
  • Participarea la programe de ucenicie și stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor) în vederea organizării unor astfel de schem.

Facilitarea participării pe piaţa muncii

  • Stimularea angajatorilor (de exemplu prin acordarea de stimulente financiare) pentru a crea locuri de muncă pentru tinerii NEETs şomeri Evaluare şi certificare pentru recunoaşterea competenţelor dobândite în context informal şi non-formal;
  • Sprijin în găsirea unui loc de muncă/ plasare pe piața muncii et.
Încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu
  • Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi de către tinerii NEETs şomer;
  • Consiliere şi formare pentru tinerii NEETs şomeri în domeniul antreprenoriatului în vederea creării de întreprinderi, precum şi programe de tutorat/ mentorat pentru creşterea şi consolidarea afacerilo.

Încurajarea mobilităţii forţei de muncă

  • Sprijinirea tinerilor care găsesc un loc de muncă într-o altă zonă/regiune să se adapteze la noul lor mediu, prin acordarea de sprijin financiar (sub forma primelor de mobilitate și/sau de instalare;

Sprijinul furnizat în cadrul acestei axe prioritare va ține cont de profilul fiecărui tânăr NEETs (nivel de educaţie şi/ sau experienţă profesională) implicând acordarea unui „pachet personalizat de măsuri” din acțiunile prezentate (obligatoriu informare, consiliere si orientare profesională în baza planului individual de mediere elaborat de SPO, precum și alte măsuri în funcție de profilul individual). Tinerii NEETs şomeri cu şansele cele mai scăzute de ocupare pot avea nevoie, în egală măsură, de măsuri active de ocupare, îmbunătățirea competențelor prin participarea la programe de ucenicie/ finalizarea studiilor obligatorii (vizate în cadrul PI 8.ii din cadrul AP 6.

Beneficiari potenţiali:

  • Entități relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori/ Angajatori SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu entități relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.)
  • Entităţile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor de grant global în domeniul antreprenoriatului.
Comments