Obiectiv specific 6.7

Tipuri acţiuni OS 6.7

  • Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă educaţională şi sprijin financiar
  • Sprijinirea accesului la învăţământul teţiar prin activităţi comune derulate de elevi, studenţi şi personal didactic
  • Alte acţiuni inovative care sprijnă participarea la învăţământul terţiar, inclusiv activităţi de cooperare transnaţională

Beneficiari potenţiali:

  • MEN
  • Agenţii, structuri aflate în coordonarea, subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior
  • Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private
  • Parteneri sociali din învăţământul superior
  • ONG-uri, inclusiv asociaţii studenţeşti

 

Comments