Obiectiv specific 6.10

Tipuri de acţiuni pentru OS 6.10:
  • Dezvoltarea de oferte educaţionale cu conţinut inovativ în învăţământul terţiar şi non-universitar tehnic organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate care să promoveze experienţe de învăţare de calitate, prin corelarea cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice cu potenţial competitiv, identificate conform SNCşi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Beneficiari potenţiali:

  • Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private
  • Parteneri pentru învăţământul superior din medii publice şi private şi non-guvernamentale
Comments